2%

Ako poukázať 2% alebo 3% z dane pre NO-D?

Vážení čitatelia a priatelia občianskeho združenie NAŠA OBEC – DEDINA a časopisu NAŠA OBEC. Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím v ktorom sa môžeme slobodne rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane pre NAŠA OBEC – DEDINA občianske združenie a tak podporiť správnu vec.

Tohto roku použijeme z vašich 2% z daní z minulého roka, ktoré ste nám poukázali, na zorganizovanie športového podujatia v novej telocvični a taktiež podporíme usporiadanie kultúrnych podujatí, ktoré bude organizovať obec Vrbov.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2020 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a tieto dva formuláre pošlete, doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo ich doručíte nám a o zbytok sa postaráme my do 30. apríla 2020.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca 2020 a uhraďte daň.

Názov: NAŠA OBEC – DEDINA občianske združenie 
Adresa: Vrbov 279, 059 72 Vrbov 
IČO:  50617401
Právna forma: 701 – Združenie

Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodí + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na nasaobec@danweb.sk alebo tel. č. 0911 530 103

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% alebo 3% zo svojej dane občianskemu združeniu NAŠA OBEC – DEDINA. Pracujeme pre našu obec a sme na to hrdí.

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Updated: 24. apríla 2020 — 12:38